Verksamheten Information Bonotron Ljudmoduler Förstärkare Dragspel Begagnat Nedladdning

Ny e-postadress: info@bonotron.com 

Vi har avslutat  Bonotron HB, men fortsätter verksamheten på "hobbybasis".
Vi kommer i huvudsak att göra service och reparationer på våra egna produkter.

Vi kommer successivt att sälja ut överbliven materiel, utrustning och komponenter.
Detta kommer vi, undan för undan, att lägga ut under fliken Begagnat. 


Bonotron
Sylvia & Björn Rosander
Tavlan, Gullbrandstorp 414
691 91 KARLSKOGA

Telefon: 073-721 07 00
E-post: info@bonotron.com 


Sidan uppdaterades senast: 2021-02-15